Ivan Noveský

PODAŘILO SE MNĚ > PODAŘILO SE MNĚ

PODAŘILO SE MNĚ

1989   ukončit a zprovoznit závazný úkol státního plánu č.652 POZA D. Dunajovice (podzemní zásobník zemního plynu) jako zmocněnec podnikového ředitele Jihomoravské plynárenské, 
     
1993   seznámit se s japonskou ekonomikou a plynárenstvím na pozvání japonské vlády (JICA), jako plynárenský expert za ČR, 
    založit s Jiřím Vojtěchem plně funkční Jihočeskou plynárenskou, o.z. (JČP) v Českých Budějovicích a připravit vznik JČP, a.s.,
     
1994   založit Gasmeter, s.r.o. (1.soukromou společnost na cejchovní výměny plynoměrů) a vyřešit mnohaletý problém neocejchovaných plynoměrů v plynárenských sítích v ČR,
     
1995   restrukturalizovat a zachránit Sportovní stavby, a.s.,
     
1996   založit Privátní českou plynárenskou, a.s. (PČP, a.s.) a proti vůli MPO ČR získat státní autorizaci a vytvořit 9. distribuční plynárenskou společnost, jako 1.soukromou plynárenskou spol., 
     
1997   zprovoznit 1. soukromou plynárenskou síť PČP v Hrusicích, odkoupit plynárenská zařízení a zahájit stavby dalších plynárenských zařízení,
     
1998   přinutit polostátní plynárenské regionální distribuční společnosti investovat do plynofikace ČR v rámci konkurenčního boje s PČP,
     
1999   zrealizovat, přes pomluvy MPO ČR a konkurence, vstup významného německého plynárenského investora do PČP, a.s. s navýšením základního kapitálu o 100 milionů Kč,
     
2001   založit s předsedkyní Janou Novotnou Energetický regulační úřad v Jihlavě s detašovaným pracovištěm a v Praze (ERÚ),
    po odstoupení předsedkyně Jany Novotné vyhrát v silné konkurenci 14 manažerů a úředníků konkurz MPO ČR na předsedu ERÚ,
     
2002   vyhrát v konkurenci 15 významných úředníků konkurz na ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),
    po jmenování 1. ředitelem ÚZSVM vybudovat, a přes povodně a další problémy, plně rozvinout jeho struktury a činnost dle zákona 201/2002 Sb. a dalších,
     
2003   v ÚZSVM eliminovat dopady ukončení činnosti okresních úřadů a zabránění kolapsu státní správy v oblasti majetku, školství a dalších, vč. tisíců zaměstnanců, 
    získat osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na 2. nejvysší stupeň TAJNÉ,
    vyhrát konkurz na hlavního ekonoma nově vzniklého Národního památkového ústavu (NPÚ),
    získat z Ministerstva kultury ČR mimořádné prostředky na mzdy pro zaměstnance NPÚ a na jejich přiblížení k průměrným mzdám v ČR,   
    zahájit audit všech smluv, včetně nevýhodných nájemních smluv z 90-tých let, které NPÚ zdědil,  
     
2004   vypovědět nevýhodnou smlouvu s UNICA, vypsat výběrové řízení na nového nájemce Palácových zahrad a uzavřit smlouvu, která změnila roční ztrátu 1,1 milionu Kč NPÚ 
         na výnos 250 tis. Kč ročně (pevný nájem) a oživila , ke spokojenosti PM Dostála, divadelní a další kulturní život v Palácových zahradách,
    připravit a zahájit další výběrová řízení jako náhradu za nevýhodné nájemní smlouvy z 90-tých let, které NPÚ zdědil,
     
2005   dokončit studium na Právnické fakultě na Komenského univerzitě v Bratislavě- bakalářské studium,
    vyhrát konkurz na ředitele odboru na úseku 4 MPSV v létě 2005,
    splnit, jako zastupující ředitel odboru 63 (10/2005-01/2006) na MPSV ČR, dlouhodobě neplněné úkoly vč. ukončení přípravy výměny budov z roku 2004 (vč. návrhu redislokace  
         útvarů a to se ziskem pro MPSV ČR ve výši min. 180 milionů Kč + úspora provozních nákladů ve výši 30 mil. Kč ročně (dle usnesení vlády ČR č. 1673 ze dne 21.12.2005),
     
2007   vytvořit v kvalitním kolektivu kvalitní nabídku a vyhrát v těžké konkurenci otevřenou VZ na realizaci pilotního projektu ESF a MPSV "Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným 
          na Ostravsku a Mostecku" za 146 mil. Kč, realizovaný pod názvem "Dost dobrá šance" (DDŠ) pro 5000 dlouhodobě nezaměstnaných,
    po volbě předsedou představenstva restrukturalizovat společnost COFET a vytvořit tým na realizaci projektu DDŠ,
     
2008   realizovat DDŠ včetně přeplnění všech naplňovaných indikátorů a ušetřit tím státu 499 milionů Kč oproti fakturaci 146 milionů Kč (což paradoxně prokázala i mimořádná
          neplánovaná a mimo projekt a smlouvu s MPSV ČR realizovaná jmenovitá kontrola všech účastníků prrojektu DDŠ nařízená vedením MPSV ČR k 31.12.2008),
    vydat 1. a 2. vydání knihy "Už nikdy dlužníkem" od autorky Lucie Vrbkové,
    založit obecně prospěšnou společnost FINANČNÍ GRAMOTNOST,
    vyhrát ve velmi těžké konkurenci 5 renomovaných firem otevřenou VZ na realizaci projektu "Lektoři finanční gramotnosti" na vytvoření systému a proškolení 350 lektorů FG,
    vyhrát otevřenou VZ na realizaci projektu ESF "Prevence předlužení a jak z předlužení" (Malá finanční gramotnost- MFG) pro 5000 dlouhodobě nezaměstnaných,
    vydat učebnici, pracovních listy a příručku lektora finanční gramotnost (1. vydání, Praha),
     
2009   úspěšně absolvovat všechny opakované kontroly nařízené z nejvysších míst (specializovaná kontrola FÚ, apod.)
    vyhrát otevřenou VZ na realizaci projektu ESF "START" nezaměstnané s různými hendikepy (realizace 01/2010- 01/2012, všechny indikátory projektu přeplněny)
    vydat knihu "Slabikář finanční gramotnosti" (1. vydání Praha), 
    vydat 3. vydání knihy "Už nikdy dlužníkem" od autorky Lucie Vrbkové (náklad 35.000 výtisků)
    zahájit tradiční "Soutěž Finanční gramotnost" FG, o.p.s. a MŠMT s 25 tis. soutěžícícimi žáky v 1. ročníku šk. r. 2009/2010, 
     
2010   vyhrát otevřenou VZ na realizaci projektu ESF "Příprava+" pro  nezaměstnané déle než 5 měsíců (realizace 04/2010- 03/2012, všechny indikátory projektu přeplněny)
    vyhrát otevřenou VZ na realizaci projektu ESF "Změna včas" pro kátkodobě nezaměstnané (realizace 04/2010-04/2012, všechny indikátory projektu přeplněny),
    vydat knihu "Manuál finanční gramotnosti" (1.vydání. Turnov),
    zahájit s MŠMT realizaci grantového projektu "Finanční gramotnost pro dětské domovy",
    podepsat za ČR členství v Evropské chartě SAPERE a vytvořit soutěž "SAPERE-vědět, jak žít" COFET, a.s. s MŠMT ČR 1. ročníkem ve šk. r. 2010/2011,
     
2011   stabilizovat, oddlužit, navýšit základní kapitál o 2,3 mil. Kč a předat s výrazným plánovaným ročním ziskem společnost COFET navíc s 6,5 mil. Kč nerozděleného zisku novému vedení,
         které není spjato se jménem Noveský, na kterého Nečasova skupina, po odmítnutí poskytování výpalného, vyhlásila fatvu (vč. rušení již vyhraných veřejných zakázek).
    zapojit se aktivně do celorepublikového neziskového sektoru a vytvářet s opravdovými ekonomy projekty na řešení nezaměstnanosti, včetně dlouhodobé nezaměstnanosti, kurzarbeitu, absolventů, atd.
    vydat 2. aktualizované vydání knihy "Slabikář finanční gramotnosti", 
    založit Asociaci finanční a občanské gramotnosti, o.s., jako základní orgán dohledu nad kvalitou vzdělávání finanční gramotnosti, 
     
2012   vytvořit návrh celorepublikového projektu na vzdělávání finanční gramotnosti jako prevenci proti chudobě za 700 milionů Kč "SEKO",
    jako poradce pomoci spol. COFET vyhrát otevřené veřejné zakázky za více než 250 milionů Kč: 
    2x vyhrát otevřenou VZ ESF a úřadu práce na realizaci projektu "Absolventi a praxe" za 109,5 milionů Kč na dvouleté zaměstnání 375 nezaměstnaných absolventů formou 
         agenturního zaměstnávání na získání praxe absolventů a na personální posílení úřadů práce a dalších státních organizací v Moravskoslezském kraji,
    vyhrát otevřenou VZ na realizaci projektu ESF a úřadu práce "Šance pro samostatnost" pro  zdravotně postižených,
    vyhrát se subdodavateli Univerzitou Karlovou a Etickým fórem otevřenou VZ na realizaci projektu ESF a MŠMT "Etika a občan", 
    vyhrát pod vedením Inovace ve výuce, o.p.s. otevřenou VZ na realizaci projektu ESF a MŠMT  "Podpora MŠ", jako vůbec 1. podpora z ESF mateřským školám, 
     
2013   za Asociaci nestátních neziskových společností spolupracovat na přípravě nového programovacího období (OP zaměstnanost, OP Praha Adaptabilita), 
    ÚOHS definitivně zrušil  rozhodnutí Úřadu práce o realizaci VZ "Absolventi a praxe" a dal šanci 375 absolventům na zaměstnání a praxi,
    získat silného finančního partnera jako 2/3 akcionáře spol. COFET pro stabilizaci a další rozvoj společnosti COFET a vytvoření nadnárodního holdingu,
     
2014   na Úřadu vlády ČR ukončit kompletaci podkladů pro otevřené veřejné zakázky vč. úklidových prací a další problémy z roku 2013 a starší,
    vypisovat všechny veřejné zakázky výhradně formou otevřeného výběrového řízení,
    vyřešit problém dočasnosti provozní budovy Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii z roku 1976 formou připravy a schválení rekolaudace,
    vyřešit technickým opatřením problém zahoření Hrzánského paláce z roku 2009,
    v průběhu srpna až října, v rámci senátní volební kampaně, distribuovat 15.000 výtisků knihy Už nikdy dlužníkem a realizovat zajímavé diskuze s občany zejména na téma finanční gramotnost. 
   
     
 

pdfdohoda mezi Mafra, a.s. a Ing. Noveským ze dne 13.12.2016 (378.73KB)

Copyright 2005-2014 Ivan Noveský | ivan@novesky.cz

<< zpět |  vytisknout stránku