Ivan Noveský

Ciriculum vitae > PROFESNÍ ŽIVOTOPIS > Další odborné aktivity

Další odborné aktivity


2013 - 2014 - předseda SANNO (Společná asociace nestátních neziskových organizací pro Prahu a Středočeský kraj),


2012 - dosud - člen celostátního výboru Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO)


2012 - 2013 - místopředseda správní rady Nadačního fondu na záchranu africké divočiny,


2012 - 2013 - předseda Pracovní podskupiny Ministerstva financí ČR na vypracování metodického materiálu MF ČR "Vymezení pojmu finanční vzdělávání",


2011 - dosud - prezident Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.,


2010 - dosud - zakladatel a odborný garant celostátní soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR „SAPERE - vědět, jak žít“, ve které soutěžilo již více než 97 tis. žáků (v rámci Evropské charty SAPERE),


2009 - dosud - člen Pracovní skupiny Ministerstva financí ČR pro finanční vzdělávání,


2009 - dosud - zakladatel a odborný garant Soutěže Finanční gramotnost - celostátní soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (soutěžilo již více než 209 tis. žáků),


2008 - spoluautor vítězného návrhu na realizaci projektu Lektoři finanční gramotnosti,


2008 - dosud - spoluzakladatel FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. ,


2007 - 2008 - úspěšné vedení realizace pilotních projektů MPSV ĆR Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku (Dost dobrá šance) a Prevence předlužení a jak z předlužení pro 5.000 dlouhodobě nezaměstnaných,


2004 - dosud Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy (2005 -2011 - předseda dozorčí rady, 2011 - dosud, člen výboru spolku),


2002, 2005 - člen Vládní dislokační komise,


2001 - expert projektu Akademie věd ČR "Návrh Národního programu výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace" (jmenovací dopis ministra školství MŠMT ČR),


1995- 2002 - Senát Parlamentu ČR - poradce a konzultant pro energetiku, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - poradce a konzultant,


 

Copyright 2005-2014 Ivan Noveský | ivan@novesky.cz

<< zpět |  vytisknout stránku