Ivan Noveský

Ciriculum vitae > PROFESNÍ ŽIVOTOPIS > Povahová a pracovní charakteristika

Povahová a pracovní charakteristika

důraz na odbornost a apolitičnost = nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany ani před rokem 1989 ani po roce 1989 - bezplatné odborné konzultace vč. odborných materiálů i legislativních pro největší politické strany, včetně členství v jejich odborných orgánech.

schopnost rychlé orientace v nové problematice i v krizovém managementu včetně mobilizace a řízení lidských zdrojů - vždy s osobním příkladem - např. zakládání ÚZSVM, zakládání ERÚ, realizace projektu Dost dobrá šance.

vytrvalost při realizaci stanovených cílů a při prosazování věcí a zásad, které jsou správné a potřebné i proti vůli mocných - např. ochrana státního majetku, vytváření a prosazování finanční gramotnosti pro dospělé proti lobby a uplaceným.

komunikativnost, schopnost jednat se všemi slušnými lidmi, vystupování a diskuze v médiích (např. plynárenství a jeho liberalizace, péče o státní majetek, řešení nezaměstnanosti a prevence sociálního vyloučení - finanční gramotnost.

schopnost přijmout a vyřešit úkoly, kterých se ostatní obávají jako nesplnitelných - např. dostavba a zprovoznění podzemních zásobníků plynu (POZA) Hrušky a Dolní Dunajovice, vytvoření systému cejchovních výměn plynoměrů, projekt Dost dobrá šance, projekt Malá finanční gramotnost
....

Copyright 2005-2014 Ivan Noveský | ivan@novesky.cz

<< zpět |  vytisknout stránku