Ivan Noveský

Ciriculum vitae > PROFESNÍ ŽIVOTOPIS > Vzdělání

Vzdělání


2002 - 2005 Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta - obor právo – titul Bc.,


2002 Diplomatická akademie MZV ČR - absolvování vzdělávacího programu EU pro vedoucí pracovníky dle Usnesení vlády č. 841/1999,


1993 Kurz japonské vládní organizace JICA „Business Management“ v Tokiu,


1991 Anglický jazykový kurz v St. Patrick´s School v Londýně,


1985 - 1986 Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor „Podzemní uskladňování plynu“,


1972 - 1977 České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební - pozemní stavby - Technická zařízení budov - titul Ing.,


1968- 1972 Gymnasium Jana Keplera v Praze – maturitní zkouška.

Copyright 2005-2014 Ivan Noveský | ivan@novesky.cz

<< zpět |  vytisknout stránku